יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר קהלת יעקב - ערך אה - אהלי קדר יש לרמוז על ספירין דבינה, שהן אהלים לחכמה דאקרי קדר כמו שכתבתי בערך קדר:אהלי קדר גימטריא אמא חכמה דאריך, דאמא שורשה מחכמה דאריך: ב' גם יש לפרש על ספירות החכמה גופיה, אהלי לשון בהירות ואורות כמו שאמרו חז"ל על ומשה יקח את האהל, ויהיה הפירוש אהלי קדר מאורות החכמה דאקרי קדר, וכן אהלי קדר גימטריא זהו מאור החכמה עם שני כוללים: ג' דא אות זיין זוהר חדש (שיר השירים ד"ה כיריעות שלמה), יש לומר שכיוון אל מה שכתבתי באות אהלי קדר בינה שהוא בחינת ז', ועל כן נקרא שבע והוא מלכות בת שבע כנודע (תיקוני זוהר תיקון כ"א נ"ו.), וכמו שכתבתי בערך ז' בשם רבי ייבא סבא דזוהר דבינה הוא בחינת ז' וכן זין בגימטריא בינה: ד' גם יש לומר אהלי קדר על בחסד שהיא אהל החכמה דאקרי קדר שבו חסד ענף החכמה, והחכמה מתלבשת בחסד ויוצדק על פי זה מה שכתב בזוהר חדש אהלי קדר דא ז' כמו שכתבתי לעיל, שכן החכמה היא בחינת ז' מדה ז' מלמטה למעלה, גם זיין לשון מזיין והוא יתברך שמו זיין העולם בחסדו, אהלי קידר כשתכתוב מלא בי' גימטריא חמשה פעמים חסד סוד חמשה חסדים שבחסד:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש