יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

אהל הינו ספירת המלכות.כתב בספר קהלת יעקב - ערך אה - אהל נקרא הנוקבא כמו שאמר (ויקרא י"ד ח') וישב מחוץ לאהלו הוא אשתו שאסור בתשמיש (מועד קטן ז'.): אהל ראשי תיבות את הטפל לבשרו, כמו שאמרו רז"ל (פסחים כ"ב ע"ב וקידושין נ"ו ע"ב) את בשרו את הטפל לבשרו ומאי ניהו עורו, את בחינת מלכות (תיקוני זוהר תיקון י"ט מ"א.) הטפל לבשרו דזעיר בסוד (בראשית ב' כ"ד) ודבק באשתו, מאי ניהו עורו מלכות נקרא עור (תיקוני זוהר תיקונא ג' ק"מ.), כמו שכתבתי בערך עור, על כן אהל סוד מלכות, אהל ראשי תיבות אחת היא לאמה: אהל ראשי תיבות הקודמת להשם, גם ראשי תיבות המאוחרות להשם, והוא סוד טדה"ד כוז"ו, עשר פעמים טדה"ד כוז"ו עם הכולל גימטריא תור"ה, וזה שאמר (שמות ל"ג ז') ומשה יקח את האהל שהוא לקח התורה, שהוא סוד אותיות הקודמת להשם אותיות המאוחרות להשם: אהל נקראת לאה כי היא במקום גבוה, וכן אותיות אהל הוא לאה מאורי אור: אהל יסוד דבינה שנמתח ונעשה כעין אהל על ראש יעקב ורחל על כן נקרא אהל (מאורות נתן), אהל רע"י לאה מצד פ"ר דינין שבה: אהל הוא סוד אור המקיף, וכמו שכתב ומשה יקח את האהל, והוא מתפשט ואינו מצומצם בתוך הכלי, ועליו נאמר (ישעיה ל"ג כ') אהל בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח עם הכולל, עמק המלך שער עולם התהו פרק י"ט וכ': ב' ישראל נקרא אהל זוהר מקץ דף קצ"ח ע"א, ואזבחה באהלו (תהלים כ"ז ו') אלין ישראל, ויש לומר כי ישראל הוא סוד י"ק ופ"ו גימטריא אהל: ג' שמים וארץ נקרא אהל שנאמר (ישעיה מ' כ"ב) וימתחם כאהל לשבת: ד' גלגל חמה נקרא אהל שנאמר (תהלים י"ט ה') לשמש שם אהל בהם: ה' הירח נקרא אהל שנאמר (איוב כ"ה ה') הן עד ירח ולא יאהיל (בראשית רבה פרשה מ"ח אות ז'): ו' גרים משמע שם דאקרי אהל שדורש מפתח טוב פתחתי לגרים, גם גיהנם משמע שם דאקרי אהל שדורש מפתח האהל שאברהם יושב על פתח גיהנם:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש