יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר קהלת יעקב - ערך אד - אדרת שער שערות שבזעיר אנפין דקליפה שלא נתקנו באבא ואמא שלו השערות ונשארו בו, אבל דקדושה נתקנו באבא ואמא האדרת והאמונה ונשאר זה חלק, כמו שאמר (בראשית כ"ז י"א) ואנכי איש חלק, מאורות נתן, (עיין בעץ חיים דרושי הקליפות ודרוש לאה ורחל פרק ט'):אדרת נקראת המלכות מצד קבלתה מהגבורות פרד"ס: אדרת עם הכולל גימטריא המילוי אדנ"י: אדרת שער בחינת מלכות שמקבלת מהגבורות ומשפיע אל סערה וסופה שתחתיו, פרדס: אדרת שער נקרא אבא ואמא כי הן נכללים במזלא קדישא, ושערא דדיקנא חופפין עליהן, כן כתב הרב בליקוטי תורה פרשת תולדות (פרי עץ חיים שער השבת פרק ח'), ויש לומר אדרת שער גימטריא זהו בחינת חכמה ובינה דאצילות במכוון:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש