יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר קהלת יעקב - ערך אד - אדנים הם המלכות והקרשים בתוכה הם נצח הוד הנעשים לה מוחין מי', וכן הוא בליקוטי תורה פרשת ויקהל: כתב ב ספר ערכי הכינויים לרבי משה זכות ז"ל - אות א' - [מג] אדנים הם תמיד נו"ה. וכשתמצא אדניה הם דידה. ובאומרו אדניו הוא נו"ה דידיה. וסי' ק' אדנים הם הנמשכים ממ' משם אדנות. (ס"ה אלה) ועי' בפ' תרומה. כתב בספר שערי אורה - השער הראשון - הספירה העשירית - ולפי כי שם אדנ"י הוא כדמיון אוצר לקבל שפע כל הברכות ומיני האצילות והוא בדמיון בריכה ובית קיבול, לכך הוא מלשון אדני החצר שבהן נכנסין העמודים. ותמצא כי מאה אדנ"י כסף נעשו במשכן, כמו שכתוב: ומאת אדנים למאת הככר ככר לאדן (שמות לה, כו). ואלו מאה אדני שבמשכן הם בדמיון מאה בריכות שמתמלאות מן הבריכה הגדולה הנקרא אדני.

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש