יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כך נקראת המלכות בשעה שהיא עם התפארת. כלומר, המלכות הנקראת בשם אדנות נקראת כאן בלשון זכר אדון וזאת מפני שהוא מחוברת לתפארת שהוא נחשב זכר כלפיה ולכן היא נקראת בלשון זכר. אם נתבונן במילים אדון כל הארץ הרי שמילת אדון תרמוז למלכות כנ"ל, כל יסוד הארץ מלכות. כלומר במשפט זה אדון כל הארץ כתוב שהמלכות מחוברת ליסוד. וביתר פירוט מילת אדון תרמוז לספירות מלכות תפארת ובינה וכיצד: אד של אדון אלו אד של שם אדנות וירמזו למלכות, אות ו' == תפארת ואות ן בינה. אי נמי, אדון כל הארץ יתכן כך: אדון מלכות כל יסוד הארץ זו הבינה היא הארץ העליונה הנקראת אלקים ומילת הארץ גימ' אלקים דההין ע"ה.כתב בספר שעת רצון על הזוהר - (שמות דף יב ע"ב) "אדון כל הארץ" שלכן שמה הוא אדני על שם שהיא אדון כל הארץ שכן ג' עולמות חיילות המלכות הם והיא שולטת בהם הה"ד הנה ארון הברית אדון כל הארץ, פי' הברית הוא יסוד דז"א הנכנס בסוד הזווג בתוך יסודה ונעשית היא ארון דיליה וז"ש ביה בארון גניז חד מקורא, הוא יסוד דז"א מקור מים חיים קדישא דנביע ביה תדיר ואמלי ליה ה' צבאות ה' יסוד צבאות נו"ה ולכן היסוד נקרא ה' צבאות ברוך הוא.

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש