יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א - אדון היא המלכות ונקראת כן בבחינתה התחתונה שהיא כאדון יושבת על הכסא להנהיג העולם עליונים ותחתונים. והרשב"י ע"ה פירש ברע"מ (משפטים דף קיח) כי הת"ת בהיותו במלכות יקרא אדון כי הוא עצם האדנות ועל שמו נקראת היא אדנ"י והטעם שבהשגחתו בעולם נקרא אדון. אם כן נמצא כשהוא ביחוד עמה למטה במקומה נקראת על שמו. וכן נתבאר ג"כ בזהר בראשית (דף ל"ד).ברע"מ (פינחס דף רמב') פירשו עוד אדון בצדיק בפסוק נאם ה' לאדוני שהוא ביסוד והטעם לקושרו בימין וזהו שב לימיני ואפשר שנקרא כן מטעם שפירשנו בתפארת: כתב בספר קהלת יעקב - ערך אד - אדון בחינת מלכות (פרי עץ חיים שער השבת פרק י"ט), וברעיא מהימנא (משפטים קי"ח.) פירש שהוא בחינת תפארת, כשהוא במלכות נקרא אדון ועל שמו נקרא הוא אדני, גם היסוד נקרא אדון על דרך זה כשהוא במלכות, פרדס (שער ערכי הכינויים), גם בינה נקרא אדון כמו שכתב בזוהר יתרו דף פ"ד ע"א ובזוהר משפטים דף קכ"ד ע"א, אל פני האדון הוא בינה, וכמו שכתב במקדש מלך שם:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש