יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א - אגלי טל עניינו טיפות השפע וגלוייו הנשפעים מהתפארת ששם מקום הטל בסוד יו"ד ה"א וא"ו בגימ' טל. ומזה ישפוט לפי מקומו ואפשר לפרשו מלשון גל נעול במלכות יעויין בערך גל.כתב בספר קהלת יעקב - ערך אג - אגלי טל הם הטפות היורדים מהמוחין, יו"ד ה"א וי"ו גימטריא טל, מאורי אור, ונראה לי אגלי בחינת בינה, אגלי גימטריא ריבוע אהי"ה, והיא המרעפת טיפות אלו, כי יסוד אבא גו יסוד אמא, גם אגלי גימטריא באמא, להורות שהטיפין אלו באמא, וזה שאמר (איוב ל"ח כ"ח) או מי הוליד אגלי טל, מי בינה כנודע (זוהר משפטים קי"ז.).

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש