יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר קהלת יעקב - ערך אב - אבני ראשי תיבות י"ב נ'הרי א'פרסמון, והם סוד י"ב גבולי אלכסון שבאבא ואמא, וזה סוד (בראשית כ"ח י"א) ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא, וזה סוד י"ב נהרי אפרסמוני שהקדוש ברוך הוא מראה לצדיקים במיתתם והם שביעים (בראשית רבה פרשה ס"ב אות ב'), וזה סוד (דברים ל"ד ו') ויקבור אותו בגאי, בגאי ראשי תיבות י"ב גבולי אלכסון שהם סוד י"ב נהרות אפרסמוני ולשם נתעלמו הצדיקים, וזה סוד הנשיקה שמדבקים נפשם באלו האורות שהקדוש ברוך הוא מראה להם ונתעלו לשם, וזה שאמר ויקח מאבני ראשי תיבות מאלו י"ב נהרי אפרסמון, ומפרש מי לקח המקום הקדוש ברוך הוא שהוא מקומו של עולם לקח בחינת אבני הנ"ל, וישם מראשותיו של צדיק שמשים אותן בראשו ומחשבתו על ידי שמראה אותן לו, ועל ידי זה נתדבק וישכב במקום ההוא ונדבק שם, אבני גימטריא ס"ג והוא בבינה ושם י"ב נהרי אפרסמון ראשי תיבות אבני (ליקוטי תורה איכה ד"ה שרתי).

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש