יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א - אבל לשון אבלות הוא משל אל הסתלקות השפע ושלטנות החצוניים להשמיד חס ושלום ובזה הוא הוא סוד האבלות שהם ז' ימים של בכי. ואפשר היותו בתוך הקדושה. אבל הוא מצד תוקף הדין והכל ענין אחד. כי השפע מסתלק מצד הדין. וכל לשון אבל כענין אבל שרה אשתך (בראשית יז יט) וכן אבל אשמים אנחנו (שם מב כא) וכיוצא אפשר היותו במלכות מצד הדין ויש גילוי לזה מן הכתובים:כתב בספר קהלת יעקב - ערך אב - אבל רומז על הסתלקות מוחין דגדלות ולא נשאר רק מוחין דקטנות שהן שלשה אלהים, ונודע שהן ארבע בחינות מוחין, א' פנימיות דאמא ב' מקיפין דאמא ג' פנימיות דאבא ארבע מקיפין דאבא הרי י"ב פעמים אלהים גימטריא אלף לב וזהו אותיות אבל: אבל מורה על חיסרון מקיפי אבא (עץ חיים שער לאה ורחל פרק ז'), כי מצד זה בא המיתה וסימנך ימותו ולא בחכמה, והנה נחלקת מקיפין דאבא בבחינת למ"ד מ"ם דצלם, והלמ"ד שהוא שני בחינות חסד וגבורה , על כן הוא שני אותיות א"ב, הרב בעץ חיים שער רחל ולאה פרק ז' ובכוונת אבילות, עניין ז' ימי אבילות כי במיתה רוח ונשמה הולכים למקומם, אבל ז' מקיפי הנפש הם נפרדים ממנה והיא הולכת לבדה עם הגוף בקבר, ועל כן ז' ימי אבילות לתקן ז' מקיפים שהם סוד מ"ל דצל"ם, עיין בערך מ"ל מה שכתבתי שם, ובכל יום מז' אבילות הולך לו מקיף אחד להתחבק אל הנפש עד שביום הז' יש לו להנפש כל ז' מקיפין והולכת למקום הראוי לה, והגוף נשאר בקבר עם הבלא דגרמי:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש