יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א - אביר הוא תפארת וכן אביר יעקב וכן אביר ישראל. ואפשר שנק' כן בסוד אבירותו להכרעת הדין אל הרחמים כנודע. ויסוד נק' כן לעיתים כנודע שהוא משך הו"או:כתב בספר קהלת יעקב - ערך אב - אביר הוא תפארת כענין אביר יעקב, והטעם מפני תוקפו להכריע בין החסד והדין (פרדס רימונים שער ערכי הכינויים), ומטעם זה זה גם היסוד נקרא אביר כי הוא משך הו' (שם), אביר גימטריא יד הגדולה ויד החזקה, גם אביר בגימטריא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, שהוא סוד חסד גבורה תפארת בתפארת והבן, גם אביר עם הכולל גימטריא רוח בחינת תפארת כנודע (זוהר בראשית ל"ג ע"ב): אביר זה אב בית דין שנאמר (שמואל א' כ"א ח') אביר הרועים אשר לשאול, תנחומא פרשת שופטים (אות א'), עיין לקמן: אביר רומז על חסד כמו שכתב בתיקונים (תיקון ע' קל"ה.) ע"ש כגון יואאחצ"צבירון וכו' תמן אביר תמן ירון, ופירש אביר בחסד, עיין בערך שם זה באורך: ב' גם רומז על היסוד אבר יוד (ספר מאורי אור), עיין בערך אביר יעקב.

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש