יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

כתב בספר פרדס רמונים - שער כג פרק א - אבד כענין הצדיק אבד (ישעיה נז) ירצה אל הסתלקות השפעתו (של היסוד) ומזה יקיש המעיין.כתב בספר קהלת יעקב - ערך אב - אבד נקרא היסוד בסוד "צדיק אבד" לנוקביה (זוהר ואתחנן רס"ו ע"ב), וגם צדיק וצדק נקרא אובדים כמו שאמר (ישעיה כ"ז י"ג) ובאו האובדים, והמלכות נקראת אבידה כמו שכתב בזוהר (שם), והצדיק אובד בסוד יש צדיק אובד, ועיין בזוהר ואתחנן דף רס"ו ע"ב, אב"ד גימטריא שבעה בחינת צדיק שכלול מז' ונקרא שביעי כנודע (תיקוני זוהר תיקון כ"ב ס"ז.), גם אבד א' ב"ד אב למלכות שהיא בחינת והיא לה ומפרנסה, גם אבד ראשי תיבות אילנין בוסמין דיוקנין, שהוא סוד המלאכים והנשמות והפרצופין, והצדיק כולל שלשה אלה עיין בזוהר ריש פרשת שמות (ב.), וזה סוד הצדיק אבד הצדיק כולל שלשה בחינת אלה אילנין בוסמין דיוקנין: ב' אבד ראשי תיבות ד'ובר א'מת ב'לבבו, וזה סוד (ישעיה נ"ז א') הצדיק אבד שהצדיק דובר אמת בלבבו, ואין איש רצה לומר שאיש ההמוני אינו שם על לב רק דבריו ועשייתיו רק משפה ולחוץ, ויש לומר עוד הצדיק אב"ד ראשי תיבות דובר אמת בלבבו הצדיק מנהיג מדת אמת בחינת תפארת ללב סוד מלכות, ועל ידי זה הוי"ה איש מלחמה שם בחינת אין, על לב שעל ידי שנתייחדה עם התפארת על ידי הצדיק אזי איש העליון שם בחינת אין, סוד שלשה ראשונות על לב על המלכות דאקרי לב (תיקוני זוהר תיקון כ"א מ"ט.), גם ראשי תיבות הצדיק אב"ד אתדבק בקשורא דמהימנותא, כלשון התוספתא בפרשת ויצא דך קנ"א ע"ב, וסודו כי בינה תפארת מלכות נקרא אמת (זוהר הרקיע בראשית י"א.) סוד קשורא דמהימנותא והצדיק כולל כל הקשר הזה:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש