יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

אב"א הם ראשי תיבות של א'חור בא'חור עיין ערך זיווג.כתב בספר ערכי הכינויים לרבי משה זכות ז"ל - אות א' - [כא] אבא (הכוונה לאב"א) ענין מ"ש כמה פעמים שיש זיווג פנים בפנים ויש זיווג אב"א. ואמנם בשלמא זיווג פב"פ ניחא, אבל זיווג אב"א היכי משכחת לה שיזדווגו בהיותם אב"א, אך סוד הענין הוא זה כי הלא בעת הזיווג נודע שהנוקבא מעלת מ"ן לגבי יו"ד. ואמנם כשיש מצות וזכיות שיוכלו להיות פב"פ, אז יש מ"ן בנוקבא הנקרא רחל ועל ידיהם היא מעלה מ"ן. אך כשאין מצות וזכיות בישראל, אין ברחל כח להעלות מ"ן כנודע. כי העלאת מ"ן הוא ע"י מעשה התחתונים. ולכן כשאין כח בה להעלות מ"ן שלה היא צריכה לעלות לאי' וליקח ממנה מ"ן שלה בהשאלה. ואז מזדווגים שם זו"ן לעיל ע"י מ"ן דאי' עילאה. ונמצא כי אין זיווג זה נזכר על שמם, רק בשם או"א כי עד מקומם עלו ובכוחם, וע"י מ"ן שלהם הם מזדווגים שם. והנה אם בעת ההיא היו יורדין זו"ן למטה במקומם, לא היה לו זכות וכח כדי שיוכלו להיות פב"פ רק חזרת אב"א. ולכן הם עולים למעלה עד אבא ואימא כי על ידם וע"י מ"ן שלהם יש להם כח לעמוד שם פב"פ ולהזדווג, באופן שבודאי שאין שום זיווג אלא בהיותם פב"פ. אבל מה שאנו קוראים זווג אב"א, פי' שאם היו יורדים למקומם לא היו יכולים להיות אלא אב"א, ולכן עלו כדי שיהיו פב"פ, ולכן נקרא זווג זה אב"א. נראה לעד"ן שזה סוד מה שאמרו בגמרא "ראיתי עליונים למטה, ותחתונים למעלה". והכוונה כשזו"ן עולים למעלה בבינה להזדווג, אז נקרא אותו הזווג אב"א שהוא "למטה", ר"ל הוא ירידה, שאינם יכולים להיות פב"פ. "ותחתונים למעלה", דהיינו כשיש למל' מ"ן ומזדווגת פב"פ למטה, אז נקרא אותו הזווג עילוי ומעלה מאחר שזו"ן הם פב"פ. זה סוד מ"ש בסבא "כד סלקין נחתין" שהוא ירידה, "וכד נחתין" במקומם "סלקין" שהוא זווג פב"פ:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש