יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  
המילה וזאת מרכבת מאות ו וממילת זאת. אות ו שבשם ה' רומזת לספירת התפארת ומילת זאת הינה כינוי לספירת המלכות.

המילה וזאת מרכבת מאות ו וממילת זאת. אות ו שבשם ה' רומזת לספירת התפארת ומילת זאת הינה כינוי לספירת המלכות. מילת זאת נזכרת לראשונה בפסוק (בראשית) ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרה אישה כי מאיש לקחה זאת". צירוף וזאת ירמוז לזו"ן וכ"כ בספר קהלת יעקב - ערך וז - וזאת סוד חיבור תפארת ומלכות, זאת מלכות ו' תפארת, והנה מלכות בניינה מה' גבורות ותפארת מה' חסדים, וכאשר מתחבר זעיר ונוקבא אזי מתחברים גם כן חסד וגבורה ונמתקים הגבורות בחסדים, וזה סוד (במדבר ד' י"ט) וזאת עשו להם וחיו, וזאת עשו לשון יחוד ואסיפה, כמו ישראל עושה חיל, עשה את כל הכבוד הזה (בראשית ל"א א'), שתחברו ו' זאת, להם ראשי תיבות 'להמתיק 'מרירות 'הדינים, וזה סוד (דברים ד' מ"ד) וזאת התורה כי התורה כלולה מחסד וגבורה אש שחורה על גבי אש לבנה (ירושלמי שקלים כ"ה ע"ב), והוא בחינת זעיר ונוקבא תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והוא בחינת ו' זאת, על כן וזאת גימטריא שני פעמים אור, אור דזעיר אור דנוקבא מאור הקטן ומאור הגדול, ועל כן וזאת ראשי תיבות למפרע 'תכלת 'ארגמן 'זהב 'וכסף, תכלת מלכות ארגמן תפארת זהב וכסף חסד וגבורה כמו שכתבתי בערכם, הרי נכלל במלת וזאת חסד וגבורה זעיר ונוקבא והכל אחד, כי זעיר ונוקבא הן בחינת חסד וגבורה, דזעיר נבנה מה' חסדים ונוקבא מה' גבורות, ונודע דזעיר ונוקבא הן מ"ה ב"ן, על כן וזאת גימטריא זה החסד וגבורה מ"ה וב"ן, סוד חסד וגבורה זעיר ונוקבא, וזה סוד (בראשית מ"ט כ"ח) וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם, וזאת אשר הנהיג וייחד להם אביהם, דבר לשון הנהגה (רש"י תהלים מ"ז ד') כמו ידבר עמים (שם), גם לשון יחוד מאי מדברת נבעלה (כתובות ט"ז.), ויברך אותם ויברך לשון מבריך ומרכיב שהבריך וייחד, אותם ראשי תיבות אהבה ויראה תפארת מלכות, אהבה ויראה הוא חסד וגבורה, תפארת מלכות זעיר ונוקבא, וזה סוד המרכבה עליונה אברהם יצחק חסד וגבורה יעקב דוד תפארת מלכות, והוא סוד מיכאל גבריאל חסד וגבורה אוריאל רפאל תפארת מלכות, וזה סוד (דברים ל"ג ז') וזאת ליהודה ויאמר, וזאת סוד חסד וגבורה תפארת מלכות, ויהודה סוד מלכות כולל זה יה"ו ד"ה, וזהו ויאמר ראשי תיבות 'ואז 'יחבר 'ארבעה 'רגלי 'מרכבה 'רפאל 'מיכאל 'אוריאל 'וגבריאל 'יחד:

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש