יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

רבי יעקב אבוחצירא נולד לאביו מסעוד. בגיל שש נפטר אביו ועול הפרנסה נפל עליו. למחייתו ולמחיית אימו עבד כשוליית סנדלרים וממשכורתו הדלה נתן מחצית לאימו וביתרת הכסף קנה נרות על מנת שיוכל לשקוד בלילות על לימוד התורה. הרב למד תורה על ברכי אביו והיה עילוי בכל מקצועות התורה. תקצר היריעה מהכיל גודל קדושתו פרישותו גאונותו ענוותו. בספר מעשה ניסים לוקטו סיפורי נפלאות וניסים. הרב לא הרשה להדפיס את ספריו בחייו. אמר הרב אעלה לבית דין של מעלה ואקבל רשות ואז תוכלו להדפיס את ספריי. וכך היה הרב התגלה בחלום לאחד מקרובי משפחתו ואמר שקיבל רשות להדפסת הספרים ומאז החל להדפיס את ספרי הרב בכל מקצועות התורה ומהם זכו למהדורות רבות. עד היום עולה על מזבח הדפוס ספר חדש ישן ערוך בטוב טעם ודעת. גם אני חלפון אליהו בעל אתר זה ליקטתי מתורת הרב על ספר מגילת שיר השירים והרב שמח על ההדפסה, ומהיכן יש לי ראיה? הרב שלח את נכדו רבי ישראל הבבא סאלי שיבקר אותי ואכן הרב נגלה אלי בחלום ושר כמה שירים במרוקאית וגם מזג לי כוסית עארק. הרב גם טרח להביא את נשמות הורי מגן עדן והם באו יחד איתו. להלן ספרי הרב: מחשוף הלבן, פיתוחי חותם אלף בינה דורש טוב מעגלי צדק לבונה זכה גנזי המלך בגדי השרד ובו פירוש על חד גדיא שכל טוב, אוצרות יעקב, יורו משפטיך ליעקב, שערי ארוכה, שערי תשובה ניתן לרכוש כאן את ספר הרב מחשוף הלבן וכן את כל ספרי הרב הרב ביקש לעלות לארץ ישראל לשם כך יצא ממרוקו עבר את אלג`יר אולם נפטר בדמנהור שבמצרים בשנת התר"ם כ` טבת בפרשת ויחי הפותחת במילים ויחי יעקב ומסיימת בארון במצרים להלן שיר שנכתב לכבוד רבי יעקב

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
הרב זרחיה בן שפטיה סגל זצוק"ל  
הרב הגאון רבי נסים רביבו זצוק"ל  
הרב הצדיק המקובל האלקי כבוד הרב דניאל פריש זצוק"ל  
סבא פרג'י כלפון זצ"ל  
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש