יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

רבי שניאור זלמן מלאדי נודע בספרו תניא הספר זכה לאלפי מהדורות ונדפס ללא הרף בכל רחבי העולם. מלבד ספר זה הוציא הרב את שולחן ערוך הרב חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו את הספר רב ההיקף ליקוטי תורה סידור רבנו הזקן על פי כוונות הארי הקדוש תורה אור ובו דרושים על חומש בראשית ושמות וחג החנוכה חיבורים נוספים: שער היחוד והאמונה אגרת התשובה, אגרת הקודש הרב נכלא למשך 53 יום ושוחרר בי"ט כסליו מאז ועד היום הפך תאריך זה לחג הגאולה וראש השנה לחסידות. הרב נחשב לראש שלשלת רבני חבד. תורת חב"ד מאירה את כל קצווי תבל והשלוחין פרוסין בכל מקום בעולם.

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
הרב זרחיה בן שפטיה סגל זצוק"ל  
הרב הגאון רבי נסים רביבו זצוק"ל  
הרב הצדיק המקובל האלקי כבוד הרב דניאל פריש זצוק"ל  
סבא פרג'י כלפון זצ"ל  
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש