יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  

בדף זה אני מבקש לברך את התורמים בעלי הוראת הקבע לעמותה שהקמתי. כל מטרת העמותה הינה הפצת תורה ללא קבלת שכר ואשר על כן ללא החזקה קבועה יכול המפעל הזה להתנוון ח"ו. והנני לברך:מי שברך אביתינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור לגבירים הנכבדים היקריםחנן כהן ואשתו נ"ב מרי הי"ויעקב כהן ואשתו נ"ב יעל הי"וד"ר משה סויסה ואשתו נ"ב ענת הי"ומיטש שטיין ואשתו נ"ב אחותי היקרה רינת הי"ואליסף טובי ואשתו נ"ב סימה הי"ו הם וכל אשר להם מלך מלכי המלכים ישמרם ויחיים, ומכל צרה ונזק יצילם. ירים ויגביה כוכב מערכתם ויכניע וישפיל כל אויבי ישראל תחתם ובכל אשר יפנו יצליחו אל נא רפא נא להם וקיים בהם מקרא שכתוב "יברכך ד` וישמרך יאיר ד` פניו אליך ויחונך ישא ד` פניו אליך וישם לך שלוםאל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים ד` ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולםיזכו שכל צאצאיהם יהיו נטיעות דומות לשרשים בתורה ויראת שמים עושר אושר וכבודבריאות איתנה ונהורא מעליא אורך ימים ושנות חייםאמן כן יהי רצון

 
 
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש