יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  
מילון עברי קבלי

סקירה קצרה אודות המילונים שנכתבו במהלך השנים ללימוד מושגי הקבלה
22:38 (25/06/11) עופר סיון
אור הפרשה

01:42 (11/10/12) עופר סיון
ראשי אלפי ישראל

כתוב בספר [[תיקוני זהר]] דף א/ב "ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ, האי דאתמר בה והארץ הדום רגלי, דא שכינתא דאיהי כלילא מעשר ספירן, ומתמן אתקריאו ישראל מלכים צדיקים חוזים נביאים מארי תורה גבורים חסידים נבונים חכמים ראשי אלפי ישראל". יש כאן קומה של עשר ספירות בעם ישראל: מלכים=[[מלכות]] צדיקים=[[יסוד]] חוזים=[[נצח]] נביאים=[[הוד]] בעלי תורה=[[תפארת]] גבורים=[[גבורה]] חסידים=[[חסד]] נבונים=[[בינה]] חכמים=[[חכמה]] '''ראשי אלפי ישראל'''=[[כתר]]
02:35 (23/07/12) עופר סיון
ויקי קבלה

10:53 (31/08/11) עופר סיון
חדש

21:36 (21/08/11) עופר סיון
נוספו הלכות בנושא ילקוט כבוד המת.

03:02 (05/08/11) עופר סיון
בימים אלו עלה לאתר כל ספר תהלים מבואר בדרך הסוד. הכניסה דרך לשונית תנך.

02:15 (05/08/11) עופר סיון
סדרת שיעורים בספר תיקוני הזוהר

נהגו ישראל קדושים לגרוס בספר תיקוני זוהר בחודש אלול. הספר מנקה את נפש האדם.
סדרת שיעורים על הספר שערי אורה

ידיד נפש

ספר המיועד למתחילים ולמתקדמים, המבוסס על תורת הרמח"ל. מאת הרב יחיאל ברלב
רבי חיים עטר

רבי יעקב אבוחצירא

הרב שניאור זלמן מלאדי

הרב רחמים מלמד הכהן

רבי משה קורדוברו

האר"י הקדוש

רבי צדוק הכהן מלובלין

הרב סלמן מוצפי

הרב סלמן מוצפי מגדולי המקובלים המכוונים והצדיקים הנסתרים בדורנו.
הרב יוסף קארו

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

החפץ חיים

מרן החפץ חיים הוא רבי ישראל מאיר הכהן מראדין התפרסם בזכות ספרו על שמירת הלשון הנקרא חפץ חיים
הבן איש חי

לקראת יום ההילולא שיחול ביום י"ג באלול של הרב הצדיק והקדוש מרן הרב יוסף חיים הידוע בשם "הבן איש חי" ראיתי ללקט לפני הגולשים מידע אודותיו
הרב זרחיה בן שפטיה סגל זצוק"ל   |  הרב הגאון רבי נסים רביבו זצוק"ל
הרב הצדיק המקובל האלקי כבוד הרב דניאל פריש זצוק"ל   |  סבא פרג'י כלפון זצ"ל
שביעי של פסח

09:13 (28/08/12) עופר סיון
חנוכה חג האור

סוכות - שיעור מהי "סעודת לויתן"

הגדה של פסח
דרשה על הפטרת שבת חזון

שיעורים בהפטרות שבעאה דנחמתא

שיעורים בספר רזין גניזין

הרמחל בהיותו כבן עשרים שנה כתב ספר רזין גניזין ובו שבעים תיקונים (מאמר או דבר תורה) על הפסוק האחרון בתורה "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל"
תיקונים חדשים   |  קל"ח פתחי חכמה   |  משכני עליון
אומנת

17:17 (23/07/18) עופר סיון
אולם

17:16 (23/07/18) עופר סיון
אוכל

17:16 (23/07/18) עופר סיון
אויר שאינו נתפס

17:15 (23/07/18) עופר סיון
אויל

17:15 (23/07/18) עופר סיון
אוח - אוחים

17:14 (23/07/18) עופר סיון
אוד מוצל מאש

17:10 (23/07/18) עופר סיון
אובד

17:09 (23/07/18) עופר סיון
או"א

06:44 (03/07/18) עופר סיון
אהרן הכהן

06:43 (03/07/18) עופר סיון
אהרן

06:42 (03/07/18) עופר סיון
אהלי קידר

06:40 (03/07/18) עופר סיון
אהל

06:39 (03/07/18) עופר סיון
אהיה אשר אהיה

06:38 (03/07/18) עופר סיון
שם אהיה

06:38 (03/07/18) עופר סיון
אהיה

06:38 (03/07/18) עופר סיון
אהה

06:37 (03/07/18) עופר סיון
אהבת הדסה

06:36 (03/07/18) עופר סיון
אהבה זוטא

06:34 (03/07/18) עופר סיון
אדרת שער

06:34 (03/07/18) עופר סיון
אדרת שיער

06:33 (03/07/18) עופר סיון
אדרא רבא

06:32 (03/07/18) עופר סיון
אדנים

06:31 (03/07/18) עופר סיון
אדמתך

06:30 (03/07/18) עופר סיון
אדמוני

06:29 (03/07/18) עופר סיון
אדם קדמון

06:28 (03/07/18) עופר סיון
אדם העליון

06:27 (03/07/18) עופר סיון
אדם בליעל

06:26 (03/07/18) עופר סיון
אדון כל הארץ

06:25 (03/07/18) עופר סיון
אדון

06:24 (03/07/18) עופר סיון
אד"ר

06:23 (03/07/18) עופר סיון
אגרת בת מחלת

06:22 (03/07/18) עופר סיון
אגניאל

06:21 (03/07/18) עופר סיון
אגלי טל

06:20 (03/07/18) עופר סיון
אגורת כסף

19:23 (02/07/18) עופר סיון
אגודה

19:22 (02/07/18) עופר סיון
אגב

19:22 (02/07/18) עופר סיון
אברכה

19:21 (02/07/18) עופר סיון
אברהם

19:20 (02/07/18) עופר סיון
אבנר בן נר

19:19 (02/07/18) עופר סיון
אבני תהו

19:19 (02/07/18) עופר סיון
אבני שהם

19:18 (02/07/18) עופר סיון
אבני

19:17 (02/07/18) עופר סיון
אבן שלימה

19:16 (02/07/18) עופר סיון
אבן מאסו הבונים

19:16 (02/07/18) עופר סיון
אבן הראשה

19:15 (02/07/18) עופר סיון
אבן בוחן

17:10 (02/07/18) עופר סיון
אבל

17:10 (02/07/18) עופר סיון
אביר

17:09 (02/07/18) עופר סיון
אביזנוח

17:08 (02/07/18) עופר סיון
אביון

17:07 (02/07/18) עופר סיון
אביגדור

17:06 (02/07/18) עופר סיון
אבטליון

17:06 (02/07/18) עופר סיון
אבוש

17:05 (02/07/18) עופר סיון
אבה

17:04 (02/07/18) עופר סיון
אבד

17:03 (02/07/18) עופר סיון
אב הרחמים

17:03 (02/07/18) עופר סיון
אב"א

17:02 (02/07/18) עופר סיון
א"ק

17:01 (02/07/18) עופר סיון
א

17:00 (02/07/18) עופר סיון
4000 ערכים נוספים מחכים לכם בשימושון "ויקיקבלה".

03:01 (16/08/11) עופר סיון
אחד נקרא הת"ת והמלכות בהיותם יחד כלולים מי"ס כי א"ח הם ט' כדפי' ודל"ת היא שכינה וקוצה של ד' הוא היסוד המיחדם יחד.
המילה וזאת מרכבת מאות ו וממילת זאת. אות ו שבשם ה' רומזת לספירת התפארת ומילת זאת הינה כינוי לספירת המלכות.
לספירת התפארת תפקיד חשוב מאד לחיבור בין ג"ר ובין הז"ת כלומר בין החלק העליון הנקרא כיום הרובד האסטרטגי ובין הרובד הטקטי והביצועי.
פרצוף זו יישות רוחנית ובה חמישה כלים ובהם חמש אורות.
ספירת המלכות הינה הספירה העשירית של עשר הספירות. ספירת המלכות הינה הסך הכל של כל תשע הספירות שעליה.
ברכת הרב שבתאי סבתו שליט"א ראש ישיבת מצפה יריחו ומאור טוביה

הסכמת הרב הגאון בנגלה ובנסתר הרב הגאון הרב שריה דבליצקי שליט"א

הסכמת רב הגאון דב ליאור ראש ישיבת ניר קרית ארבע ורב העיר חברון

אגרת ברכה מכבוד הראשון לציון הרב משה עמאר שליט"א

אגרת ברכה מהאדמו"ר הרה"ג מאיר מזוז שליט"א

ברכות לתורמים