יום א', כא’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ויקיקבלה  |  הסכמות  |  יצירת קשר  
01:42 (11/10/12) עופר סיון
02:35 (23/07/12) עופר סיון
כתוב בספר [[תיקוני זהר]] דף א/ב "ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ, האי דאתמר בה והארץ הדום רגלי, דא שכינתא דאיהי כלילא מעשר ספירן, ומתמן אתקריאו ישראל מלכים צדיקים חוזים נביאים מארי תורה גבורים חסידים נבונים חכמים ראשי אלפי ישראל". יש כאן קומה של עשר ספירות בעם ישראל: מלכים=[[מלכות]] צדיקים=[[יסוד]] חוזים=[[נצח]] נביאים=[[הוד]] בעלי תורה=[[תפארת]] גבורים=[[גבורה]] חסידים=[[חסד]] נבונים=[[בינה]] חכמים=[[חכמה]] '''ראשי אלפי ישראל'''=[[כתר]]
10:53 (31/08/11) עופר סיון
21:36 (21/08/11) עופר סיון
03:02 (05/08/11) עופר סיון
02:15 (05/08/11) עופר סיון
נהגו ישראל קדושים לגרוס בספר תיקוני זוהר בחודש אלול. הספר מנקה את נפש האדם.
ספר המיועד למתחילים ולמתקדמים, המבוסס על תורת הרמח"ל. מאת הרב יחיאל ברלב
הרב סלמן מוצפי מגדולי המקובלים המכוונים והצדיקים הנסתרים בדורנו.
מרן החפץ חיים הוא רבי ישראל מאיר הכהן מראדין התפרסם בזכות ספרו על שמירת הלשון הנקרא חפץ חיים
לקראת יום ההילולא שיחול ביום י"ג באלול של הרב הצדיק והקדוש מרן הרב יוסף חיים הידוע בשם "הבן איש חי" ראיתי ללקט לפני הגולשים מידע אודותיו
הרב זרחיה בן שפטיה סגל זצוק"ל   |  הרב הגאון רבי נסים רביבו זצוק"ל
הרב הצדיק המקובל האלקי כבוד הרב דניאל פריש זצוק"ל   |  סבא פרג'י כלפון זצ"ל
09:13 (28/08/12) עופר סיון
הגדה של פסח   |  טו בשבט
הרמחל בהיותו כבן עשרים שנה כתב ספר רזין גניזין ובו שבעים תיקונים (מאמר או דבר תורה) על הפסוק האחרון בתורה "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל"
תיקונים חדשים   |  קל"ח פתחי חכמה   |  משכני עליון
17:17 (23/07/18) עופר סיון
17:16 (23/07/18) עופר סיון
17:16 (23/07/18) עופר סיון
17:15 (23/07/18) עופר סיון
17:15 (23/07/18) עופר סיון
17:14 (23/07/18) עופר סיון
17:10 (23/07/18) עופר סיון
17:09 (23/07/18) עופר סיון
06:44 (03/07/18) עופר סיון
06:43 (03/07/18) עופר סיון
06:42 (03/07/18) עופר סיון
06:40 (03/07/18) עופר סיון
06:39 (03/07/18) עופר סיון
06:38 (03/07/18) עופר סיון
06:38 (03/07/18) עופר סיון
06:38 (03/07/18) עופר סיון
06:37 (03/07/18) עופר סיון
06:36 (03/07/18) עופר סיון
06:34 (03/07/18) עופר סיון
06:34 (03/07/18) עופר סיון
06:33 (03/07/18) עופר סיון
06:32 (03/07/18) עופר סיון
06:31 (03/07/18) עופר סיון
06:30 (03/07/18) עופר סיון
06:29 (03/07/18) עופר סיון
06:28 (03/07/18) עופר סיון
06:27 (03/07/18) עופר סיון
06:26 (03/07/18) עופר סיון
06:25 (03/07/18) עופר סיון
06:24 (03/07/18) עופר סיון
06:23 (03/07/18) עופר סיון
06:22 (03/07/18) עופר סיון
06:21 (03/07/18) עופר סיון
06:20 (03/07/18) עופר סיון
19:23 (02/07/18) עופר סיון
19:22 (02/07/18) עופר סיון
19:22 (02/07/18) עופר סיון
19:21 (02/07/18) עופר סיון
19:20 (02/07/18) עופר סיון
19:19 (02/07/18) עופר סיון
19:19 (02/07/18) עופר סיון
19:18 (02/07/18) עופר סיון
19:17 (02/07/18) עופר סיון
19:16 (02/07/18) עופר סיון
19:16 (02/07/18) עופר סיון
19:15 (02/07/18) עופר סיון
17:10 (02/07/18) עופר סיון
17:10 (02/07/18) עופר סיון
17:09 (02/07/18) עופר סיון
17:08 (02/07/18) עופר סיון
17:07 (02/07/18) עופר סיון
17:06 (02/07/18) עופר סיון
17:06 (02/07/18) עופר סיון
17:05 (02/07/18) עופר סיון
17:04 (02/07/18) עופר סיון
17:03 (02/07/18) עופר סיון
17:03 (02/07/18) עופר סיון
17:02 (02/07/18) עופר סיון
17:01 (02/07/18) עופר סיון
17:00 (02/07/18) עופר סיון
03:01 (16/08/11) עופר סיון
אחד נקרא הת"ת והמלכות בהיותם יחד כלולים מי"ס כי א"ח הם ט' כדפי' ודל"ת היא שכינה וקוצה של ד' הוא היסוד המיחדם יחד.
המילה וזאת מרכבת מאות ו וממילת זאת. אות ו שבשם ה' רומזת לספירת התפארת ומילת זאת הינה כינוי לספירת המלכות.
לספירת התפארת תפקיד חשוב מאד לחיבור בין ג"ר ובין הז"ת כלומר בין החלק העליון הנקרא כיום הרובד האסטרטגי ובין הרובד הטקטי והביצועי.
פרצוף זו יישות רוחנית ובה חמישה כלים ובהם חמש אורות.
ספירת המלכות הינה הספירה העשירית של עשר הספירות. ספירת המלכות הינה הסך הכל של כל תשע הספירות שעליה.
חדשות
הספריה
צדיקים וספריהם
במעגל השנה
הרמח"ל
ויקיבלה - מלון עברי קבלי
הסכמות
כללי
רקאנטי על התורה
תנ"ך
במעגל החיים
פרקי אבות
ברכות לחתונה,בר מצווה וברית מילה
מילון עברי קבלי
דפי מקורות ושיעורים
אור התלמוד הירושלמי
אור הפרשה
ערכים חדשים
קטעי זוהר
זוגיות בפרשה
שערי אורה
ציוני על התורה
אור המדרש